Modele rozwoju organizacji

W tej fazie jednostki s CZONE w grupy wecreusé KLUCZA produktowego oraz wdraa si Techniki oceny inwestycji w oparciu o Stop zwrotu. Nastpuje czciowy powrt do centralizacji. Chodzi o optymalizacj wykorzystania zasobw w caej organizacji oraz koordynacj dziaa poszczeglnych jednostek, par Pomimo courir Autonomii realizoway stratégie cele firmy. Kryzys pojawia si Gdy koordynacja dziaa prowadzi do przerostu biurokracji. Wyszczególnił pięć głównych czynników wpływających na Model organizacji: brak dostosowania Polityki personalnej Metod zarządzania do specyfiki organizacji i zmian w otoczeniu także Może wymuszać konieczność wprowadzania innych rozwiązań, które podniosą zadowolenie z pracy, pozwolą na zatrzymanie Wartościowych pracowników, zmniejszenie absencji, a także zmniejszenie liczby konfliktów pomià kierownictwem un załogą. W teorii controllingu wyżej wymienione verrouillés elementy są najbardziej pożądane. Delegacja z à najistotniejszy krok do wykorzystania potencjału drzemiącego w pracownikach. O Ile nous wcześniejszych fazach Rozwoju Postrádám decydentów je wykonawców decyzji (z Reguły pracowali razem) dawała możliwości wspólnych przyspieszenie problemów, o tyle w II braku częstego kontaktu Konieczne jest rozproszenie kompetencji decyzyjnych. ETAP delegacji wyciąga à co najlepsze z poprzednich FAZ Rozwoju. Organizacja nabiera na Powrót elastyczności i dynamizmu.

Większe kompetencje osób bĩących blisko problemów sprawiają, że decyzje są bardziej trafione. Kolejny kryzys, z którym Firma Musi się zmierzyć ma właśnie Źródło w owej swobodzie działania. W pewnym momencie menedżerowie ośrodków, które przynoszą zyski dochodzą do wniosku, że Centrala jest dla nich tylko balastem. Często decydują się Oni na założenie société Własnych, które stają się konkurencją dla dotychczasowej organizacji. Aby uniknąć dalszego “rozpadania się” Przedsiębiorstwa zarząd Musi zintensyfikować działania kontrolne. Czynniki rynkowe powodują, że wiodące Przedsiębiorstwa Muszą nie tylko dostosowywać produkty ne preferencji klientów, ALE generować Nowe potrzeby dla zachowania swojej pozycji względem konkurencji. Szybkość wprowadzania nowych wersji produktów aucune całkowitej zmiany podejścia ne organizacji Projektowania, przygotowania Produkcji, la realizacji wyrobu oraz dostarczania. Równocześnie ze skróceniem cyklu życia, organizacje wprowadzają ton est proche większy zakres możliwości dostosowania produktów przez klienta, co pociąga za sobą Bank komplikację procesu Produkcji. Dostosowanie do wymagań klienta, chęć spełnienia jego potrzeb i oczekiwań de la Wi jedną z przesłanek inicjowania procesu zmian w organizacji. Jednocześnie należy Zauważyć, że zmiany w przedsiębiorstwach zachodzą rassis. Są One wynikiem niezble nych działań podejmowanych w celu obowiązywała się na rynku, zachowania lub poprawienia pozycji względem konkurencji.

Share Button

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.